Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2019

selsey
1637 7a45
Reposted fromcrazydunky crazydunky viadrunkenheart drunkenheart
selsey
8006 6acc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaunique-wm unique-wm
selsey
Gdzie nienawiść, tam cierpienie. Gdzie wybaczenie, tam uzdrowienie. Gdzie miłość, tam... wszystko.
— M. Leighton
Reposted fromlovvie lovvie viaunique-wm unique-wm
6818 7aa3 500

magicalnaturetour:

Photographer Mike Hollingshead 

selsey
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Agnés Ledig
Reposted fromxalchemic xalchemic viasgrialux3 sgrialux3
selsey
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaSkydelan Skydelan
selsey
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
selsey
Ludzie tak bardzo boją się rozczarowań, że nawet nie próbują być szczęśliwi. Ale lepiej być dwa razy rozczarowanym niż ani razu szczęśliwym. 
— Piotr Adamczyk – Powiem Ci coś
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaSkydelan Skydelan
selsey
selsey
3070 8b7c 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
selsey
3069 24f6 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
selsey

February 02 2019

selsey
9461 5947
ach, zupo...
selsey
3160 b8c0 500
BĄDŹ!
selsey
1520 39f2 500
selsey
(...) pranie skarpet jest nudne. (...) gotowanie jest nudne. Ale chcę takiego faceta, z którym się tym praniem nie znudzę. Który sam coś ugotuje. Do którego chcę wracać. Który, jak mam chujowy dzień, to mnie wysłucha, zrozumie i porozmawia. A ja porozmawiam z nim. Jak do tego będzie jeszcze dobry seks, to super
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viamrs-cosmos mrs-cosmos
selsey
1883 1519
7954 85c5 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vialaparisienne laparisienne
selsey
selsey
1022 90db 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl