Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

selsey
7428 34e9
all those words
Reposted frombalu balu viaSkydelan Skydelan
selsey
7383 4c95
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaSkydelan Skydelan
Trust god
Reposted fromweheartit weheartit viaSkydelan Skydelan

June 24 2017

selsey
8869 fd9c 500
Reposted fromSanthe Santhe viapikkumyy pikkumyy
selsey
6698 4fd1
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaSkydelan Skydelan
selsey
2162 bb10 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viabookart bookart
selsey
Ciężki charakter, wiem, mam z natury, ale
Chcę wierzyć w słońce, nie chcę już wierzyć w chmury
— Pih "Zawsze muszę coś spierdolić" (ft. Peja)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
selsey
Nic nie stoi na twojej drodze oprócz ciebie.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasziiiz sziiiz
selsey
9609 f4ed 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasziiiz sziiiz
selsey
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viasziiiz sziiiz
selsey
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viasziiiz sziiiz
selsey
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viasziiiz sziiiz
selsey
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viasziiiz sziiiz
selsey
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
selsey
Reposted fromsavor savor viaSkydelan Skydelan
selsey
Czy życie to nie rzecz gustu? Jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromhejhejter hejhejter viaSkydelan Skydelan
selsey
8249 2cd7 500
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
selsey
0564 c690 500
Reposted frompiehus piehus viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl