Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

selsey
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
selsey
Tak, jak słaby fizycznie człowiek może stać się silny poprzez uważne i cierpliwe trenowanie, tak i człowiek słaby w myśleniu może stać się silny, jeśli będzie trenował się we właściwym myśleniu.
— James Allen
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
selsey
6213 7682
Reposted fromintotheblack intotheblack viasziiiz sziiiz

August 15 2017

selsey
selsey
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.
Reposted frommagicworld magicworld viamrs-cosmos mrs-cosmos
selsey
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viagdziejestola gdziejestola
selsey
Jak brzmi Twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla Ciebie ogromne znaczenie?
Reposted fromparafina parafina viagdziejestola gdziejestola
selsey
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viamrs-cosmos mrs-cosmos

August 05 2017

selsey
Lato wybuchło z całych sił.
— Coma; Sierpień
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
selsey
7913 6c7f
selsey
selsey
selsey
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
selsey
selsey
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
selsey
selsey
trakoscan castle VI
selsey
Reposted frombasara basara viaromantycznosc romantycznosc
selsey
... nie puszczaj się w drogę jeśli przeżywasz rozterkę czy zastanawiasz się nad sensem życia. Do włóczęgi trzeba mieć pogodną duszę w zahartowanym ciele."... 
— Jacques Perry – Pogańskie życie
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
selsey
Rzeczy łatwe są mało warte.
— Quebo
Reposted fromSalute Salute vianataliana nataliana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl