Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2018

selsey
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir vialittlemouse littlemouse
selsey
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viamrs-cosmos mrs-cosmos
selsey
1221 8920 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viamrs-cosmos mrs-cosmos

July 23 2018

selsey
3914 4a84
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaRazvaNN RazvaNN

July 17 2018

2459 2cd8

onflamez:

I’ve been laughing at this for 10 minutes

selsey
7154 33f6
selsey
selsey
0655 a9bc 500
selsey
7483 e8de
Reposted fromczinok czinok viadancingwithaghost dancingwithaghost
selsey
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
selsey
selsey
8514 21c4 500

That makes perfect sense
selsey
Do not expect people to tell you the truth because they also lie to themselves.
— Don Miguel Ruiz, The Four Agreements (via Transcend)
selsey
#nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi Ci nad głową.
— Jacek Wejroch
selsey
Płacz nie unieszczęśliwia, a pozwala na złapanie tchu i nabranie sił przed podjęciem kolejnej próby. 
— Alisa Ana
Reposted fromlovvie lovvie viadancingwithaghost dancingwithaghost
selsey
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
selsey
Najpiękniejsze kobiety to te, które dobrze się czują w swojej skórze.
— Ilona Ostrowska w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
selsey
7928 53b4 500
Reposted fromrenirene renirene viaadriannak adriannak
selsey
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl