Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

selsey
selsey
Wszyscy mamy jakieś blizny. One świadczą o tym, że ocaleliśmy.
— Lisa Gardner
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamrs-cosmos mrs-cosmos
selsey
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viamrs-cosmos mrs-cosmos
selsey
To nie sztuka nie błądzić, sztuką jest porzucać złe drogi i wybierać nowe.
— Justyna Bigos – Dzieci z chmur. Opowieść o adopcji i macierzyństwie
Reposted frompuella13 puella13 viamilsabelle milsabelle
selsey
Muzyka, którą wybieramy, stanowi odzwierciedlenie tego, kim faktycznie jesteśmy.
— Jodi Picoult
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamrs-cosmos mrs-cosmos

zrebloguj ten tekst, jeśli potrzebujesz teraz się do kogoś przytulić

Reposted fromdivi divi viamrs-cosmos mrs-cosmos
selsey
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viaawakened awakened
selsey
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
selsey
Wszyscy mamy w sobie coś strzaskanego. Każdy na swój sposób... Okruchy w miejscach, których nikt nie zobaczy.
Reposted fromawakened awakened
selsey
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass viamrs-cosmos mrs-cosmos
selsey
8184 d528
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viamrs-cosmos mrs-cosmos
4326 5b35
Reposted frombrumous brumous viamrs-cosmos mrs-cosmos
selsey
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viamrs-cosmos mrs-cosmos

December 05 2017

selsey
4529 aac6 500
Reposted frompiehus piehus viajareth jareth
6341 fcba 500
Reposted frombrumous brumous viawall-of-flowers wall-of-flowers
selsey
4292 b0dd
selsey
Reposted frombluuu bluuu viaramoneska ramoneska
selsey
6868 d76e 500
Reposted fromqb qb viadontexpecttofeel dontexpecttofeel
selsey
6433 3c6b
selsey
Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna - nie tak jak miłość. Można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić.
— Jan Twardowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaekatierina ekatierina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl