Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

selsey
6911 1d36
Reposted frompierdolony pierdolony viaever ever
3398 1178
Reposted fromSphinx Sphinx viadusix dusix
selsey
5536 b60b 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaever ever
5788 c027
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaultraviolet ultraviolet
4910 327c
Reposted fromfuckblack fuckblack viarenioo renioo
selsey
selsey
Płyną łzy
Pytam wciąż
Gdzie ten ktoś do kochania

Nigdy nie poczułaś tej prawdziwej miłości
Jak odnaleźć jej szlak?
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
selsey
7254 f2f6 500
selsey
9329 17d3
selsey
Ludzie boją się zmian. A ja się właśnie boję, że nic się nie zmieni...
— nie chcę żeby tak już było zawsze.
Reposted fromdepresja depresja viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
selsey
selsey
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
selsey
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

March 24 2017

selsey
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viakomplikacja komplikacja
selsey
8316 a395 500
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viaAmericanlover Americanlover
selsey
3374 f39f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialifeistragic lifeistragic
selsey
9857 c6b5 500
Reposted fromslodziak slodziak vialady-fraser lady-fraser
selsey
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl