Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2019

selsey
6818 80a7 500
Reposted fromLane Lane viajeszczenie jeszczenie
selsey
Nie ma lepszego startu, niż pokochanie samego siebie. Od tego wszystko się zaczyna.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajeszczenie jeszczenie
selsey

October 17 2019

selsey
selsey


the power of reading

October 07 2019

selsey
3338 ac4a 500
Reposted fromnutt nutt viagdziejestola gdziejestola
selsey
Są w życiu sytuacje, gdy zmuszeni jesteśmy ukryć prawdę przed ludźmi zbyt słabymi, by tę prawdę unieść na swoich wątłych ramionach.
— Ewa Pruchnik – Emi
Reposted fromnyaako nyaako viaonlyhope onlyhope
selsey
0995 e3f1 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaonlyhope onlyhope
selsey
1120 9ea8 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaonlyhope onlyhope
selsey
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz? 
— Grey's Anatomy
Reposted fromlovvie lovvie viaonlyhope onlyhope
selsey
1630 325a
Reposted fromnonperfect nonperfect viaonlyhope onlyhope

August 20 2019

selsey
Ile to już razy powtarzałem przecież, że wasz podstawowy błąd polega na tym, iż nie doceniacie znaczenia oczu człowieka. Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy – nigdy!
— Michaił Bułhakow
selsey
Twoim najsilniejszym atutem jest wyobraźnia. Wyobrażaj sobie tylko rzeczy dobre i piękne. Ty i twój los jesteście tym, czym twoje myśli i wyobrażenia.
— Joseph Murphy
Reposted fromrailus railus viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
selsey
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...)
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaonlyhope onlyhope
selsey
selsey
Ludzie są tak niezwykli jak zachody słońca, jeśli pozwolisz im takimi być. Kiedy patrzę na zachód, nie łapię się na mówieniu: “Rozjaśnij nieco pomarańcz w prawym rogu.” Nie próbuję kontrolować zachodu. Oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia.
— CARL ROGERS
selsey
selsey
8021 a0e2
selsey
6879 7271
Reposted frompoppyseed poppyseed viasweetchocolate sweetchocolate
5476 c44c 500
Reposted fromtwice twice viasweetchocolate sweetchocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl