Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

selsey
Uświadamiam sobie, że przed "później" jest "teraz", którym należy się zająć.
— Gayle Forman - Wróć, jeśli pamiętasz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
selsey
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak
selsey
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viaSkydelan Skydelan
selsey
0440 3b39
Reposted frommoai moai viayourhabit yourhabit
selsey
9329 f7d2
Reposted fromGIFer GIFer viayourhabit yourhabit
1492 e461
Reposted fromekelias ekelias viayourhabit yourhabit
selsey
4895 569d 500
Reposted fromoutoflove outoflove viayourhabit yourhabit
selsey
5242 8457 500
selsey
5635 c151 500
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
selsey
Reposted fromFlau Flau viaSkydelan Skydelan
selsey
4572 d36f 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
selsey

Obudzili się o świcie tak mocno przytuleni do siebie, iż pierwszym uczuciem , jakiego doznali, było zdziwienie, że całą noc spali twardym i zdrowym snem, w którym nie przeszkadzała im bliskość. Chłopak poruszył się i podniósł na łokciu; patrzył przez chwilę na dziewczynę gorącymi oczyma, potem rzekł:

— Powiedz coś głośno, jeśli to wszystko naprawdę.

Dziewczyna roześmiała się. Objęła jego głowę nagimi ramionami i przytuliła go do siebie; była ciepła jak chleb. Przez chwilę słuchał twardego bicia jej serca, potem ona rzekła bardzo cicho:

—Myślisz, że to sen.

—Nic nie wiem — rzekł. — Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.

— Najświętsze słowa naszego życia, Hłasko
selsey
Mnie i moje dziwactwa znoszą tylko nieliczni.
— Dziękuję.
Reposted fromso-so so-so viagdziejestola gdziejestola
selsey
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand
selsey
Czas ucieka, choć nikt go nie prosi.
— chyba jedyna istotna rzecz, którą powiedział wykładowca z fizyki
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viamrs-cosmos mrs-cosmos
selsey
4560 b58f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamrs-cosmos mrs-cosmos
When you see something beautiful in someone, tell them. It may take seconds to say, but for them, it could last a lifetime.
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viamrs-cosmos mrs-cosmos
selsey
4778 3a2f 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
selsey
selsey

Fire in the Sky

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl