Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2019

selsey
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vialajla lajla
selsey
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
selsey
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialajla lajla
selsey
1800 af31
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialajla lajla
selsey
7794 4921 500
Reposted frompampunio pampunio vialajla lajla
selsey
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajla lajla
6407 2d08
Reposted fromrarturi rarturi vialajla lajla
selsey
selsey
5692 3ffb 500
Reposted fromfoina foina viaSkydelan Skydelan
selsey
5589 7ec1 500
Reposted fromppiotrus ppiotrus viaSkydelan Skydelan
selsey
I nigdy nikomu ani niczemu nie oddawaj całej siebie. Zostaw choć kawałek na własność, żebyś miała do czego doszywać, jak Ci resztę wyszarpią. Ta rada dotyczy głównie serca.
— J. Lesiak - Ja,Bona
Reposted fromniemoc niemoc viaSkydelan Skydelan
selsey
1635 ea31
Reposted fromRowena Rowena viaSkydelan Skydelan
selsey
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaSkydelan Skydelan
selsey
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
selsey
7238 ce23 500
Reposted frompunisher punisher viaSkydelan Skydelan
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaSkydelan Skydelan
selsey

April 26 2019

selsey
Najważniejszy jest pomysł na siebie. Nie można bać się niepowodzeń. O wiele bardziej bolesna jest myśl, że ze strachu zaniechało się tego pierwszego kroku niż upadek po porażce, lecz ze świadomością, że zrobiło się wszystko, co można było zrobić.
— Natalia Sońska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
selsey
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
selsey
4068 9c44 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl