Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

selsey
selsey
9437 cd94
selsey
selsey
2680 3feb
Reposted frompesy pesy vialaparisienne laparisienne
selsey
9519 ac4e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
selsey
selsey
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
selsey
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless vialaparisienne laparisienne
selsey

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid vialaparisienne laparisienne
selsey
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
selsey
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viapoczekalniadusz poczekalniadusz
selsey

November 05 2018

selsey
selsey
Nie musisz kłamać, że masz z kim rozmawiać, że masz do kogo dzwonić, że cię to nie obchodzi. Nie musisz kłamać, że ci to odpowiada.
— Cool Kids Of Death, Disco dla wrażliwej młodzieży
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaOnly2you Only2you
6383 b29a
selsey

Kiedy znajdziesz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, a nawet śmiejesz, i przy kim czujesz się bezpiecznie... nie możesz tak po prostu pozwolić mu odejść, tylko dlatego, że się boisz. 

— Megan Hart
selsey
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
selsey
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate vialaparisienne laparisienne
selsey
Jeszcze jedno. Wygrasz, kiedy zdasz sobie sprawę, że każdy może cię zranić, nawet ludzie, po których się tego nie spodziewasz. Jeśli będziesz o tym pamiętać... nie zdołają uderzyć cię tak mocno, żebyś się nie podniósł.
— Samantha Young - "Ostrożnie z miłością"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamaddaleinee maddaleinee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl