Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

selsey
3938 aa54
Reposted frompatronus patronus viacoffee coffee
selsey
3988 9b6b
Reposted fromdeszczulka deszczulka viagdziejestola gdziejestola
selsey
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viagdziejestola gdziejestola
selsey
W dzisiejszych czasach ludzie zbyt wiele myślą i niepotrzebnie wszystko analizują.
— Lucinda Riley
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetchocolate sweetchocolate

April 22 2017

selsey
7433 1728
Reposted fromheroes heroes viaSkydelan Skydelan
selsey
7583 05f1
selsey
0007 005e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
selsey
8502 e524
Reposted fromshizuku shizuku viaSkydelan Skydelan
selsey
5292 c954
Reposted fromrol rol viaSkydelan Skydelan
selsey
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viaSkydelan Skydelan
selsey
0622 5563
Reposted fromeryawen eryawen viaSkydelan Skydelan
selsey
7221 e58f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
selsey
Zaufaj serce me Pan Twój Bogiem jest.
To w jego rękach jest życie twe.
Odpocznij dziś i wiedz, że w słabości twej
Jego siła jest doskonała.
Reposted fromheroes heroes viaSkydelan Skydelan
selsey
7659 3a77
selsey
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viaSkydelan Skydelan
selsey
7507 1c85
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaSkydelan Skydelan
selsey
Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...
— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaSkydelan Skydelan
Myślę, że jakaś część mnie zawsze będzie na Ciebie czekać.
— (via atropinum)
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaSkydelan Skydelan
selsey
5029 201f 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl