Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

2913 56f6 500
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 viaSkydelan Skydelan
selsey
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viaSkydelan Skydelan
selsey
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaadwokatdiabla adwokatdiabla

May 12 2017

selsey
3678 1f31
selsey
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
selsey
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest
— M.Witkiewicz
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola
selsey
0614 736b
Reposted fromiamstrong iamstrong
selsey
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
selsey
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
selsey
Jeśli jesteś cierpliwy, szczęście się do Ciebie w końcu uśmiechnie. To tak działa.
selsey
selsey
selsey
4392 ba36 500
Reposted fromla-lu la-lu viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
selsey
6138 ef28
Reposted fromsiara siara viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
selsey
Płacz, ale nigdy się nie poddawaj
— NIGDY
selsey
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viaOnly2you Only2you
selsey
8398 59f7 500
: /  M.Halber
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaOnly2you Only2you
selsey
Tonę pod ciężarem tego wszystkiego.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viapikkumyy pikkumyy
selsey
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl