Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

selsey
"Może kiedyś, po latach
Jednak szepnę nieśmiało
"Kiedyś, tamtego lata
Strasznie panią kochałem"
A ty przerwiesz w pół zdania
Me wyznania zabawne
"I ja pana kochałam
Wtedy latem i dawniej"
— Michał Bajor - Moja miłość największa
1508 e3e9
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
selsey
selsey
Cholernie boję się tego, że jakaś inna zobaczy w Nim to co ja, a On zobaczy w niej to czego nie widzi we mnie.
selsey
Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted frommefir mefir viadoubleespresso doubleespresso
selsey
Jak długo się żyje, trzeba się wszystkim interesować - mawiała - inaczej nie ma różnicy między żywymi a umarłymi.
— Lucy Maud Montgomery, "Dolina Tęczy"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

May 22 2017

selsey
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
selsey
- A jak wygląda twoje szczęście? - pytam. - Zszywam to szczęście z powrotem do kupy - odpowiada. - Podarło się? - Kompletnie. Ale, wiesz, da się je uratować. Trzeba tylko użyć innych nitek - mówi. - Może to też kwestia materiału.
— Żulczyk
selsey
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być? Wybaczyła mu, bo on był jej wszystkim, a ona jego niczym... 
— znalezione
6037 e7e6 500
Reposted fromfagshionista fagshionista viaSkydelan Skydelan
selsey
2248 fd9c 500
Why is Peter Pan always flying?
Reposted fromckisback ckisback viaSkydelan Skydelan
selsey
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters viaSkydelan Skydelan
2611 be2c 500
6912 e986 500
Reposted fromswozor swozor viaSkydelan Skydelan
selsey
3174 7cb7
Reposted fromoblivious oblivious viaSkydelan Skydelan
selsey
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
selsey
2601 e3fd
Reposted fromzungud zungud viaSkydelan Skydelan

May 21 2017

selsey
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viapikkumyy pikkumyy
selsey
Nobody wakes up thinking, "my world will explode today. My world will change." Nobody thinks that. But sometimes it happens. Sometimes we wake up. We face our fears, we take them by the hand, and we stand there...waiting, hoping, ready, for anything. 
— Meredith Grey
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl