Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

selsey
5901 3b8f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viageralt geralt
selsey
1800 595a
Reposted frommefir mefir viaSkydelan Skydelan
selsey
"Jeśli spotkasz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz. Kogoś, kto zawsze martwi się o to, czy wszystko u Ciebie w porządku, kto dba o Ciebie i chce dla Ciebie jak najlepiej. Kogoś, kto Cię szanuje. Jeśli spotkasz kogoś takiego - nie pozwól mu odejść. Tacy ludzie są trudni do znalezienia."
selsey
Choćbyśmy cały świat przemierzyli w
poszukiwaniu Piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeżeli
nie nosimy go w sobie…
— Ralph Waldo Emerson
selsey
Poznałam Cię wiesz? Zobaczyłam w Tobie sens wielu lat czekania, ujrzałam w końcu te dłonie, usta i oczy, które wypatrywałam gdzieś ciągle w tłumie. Wiem, że to Ty. Istniejesz. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola
0681 cabb 500

serious:

you’ll be fine 

selsey
9963 0695 500
Reposted frompinklagoon pinklagoon viaadwokatdiabla adwokatdiabla
selsey
8947 abc5 500
Reposted fromJMB03 JMB03 viaSkydelan Skydelan
selsey
2601 e3fd
Reposted fromrubinek rubinek viaSkydelan Skydelan
selsey
3100 60ef 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSkydelan Skydelan

May 15 2017

selsey
3820 2bd2 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaSkydelan Skydelan
selsey
1637 40c1 500

May 13 2017

selsey

To, że nieraz jest źle nie oznacza przecież końca, warto iść do przodu choćby po jeden dotyk słońca.

Reposted fromkonwalia konwalia viaSursumCorda SursumCorda
selsey
nie ma za trudnych rzeczy, tylko ludzie, zbyt łatwo się poddają!
selsey
7895 6c46
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viaSursumCorda SursumCorda
selsey
selsey
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viagdziejestola gdziejestola
selsey
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
7208 6413
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl