Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

selsey
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viasziiiz sziiiz
selsey
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viasziiiz sziiiz
selsey
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
selsey
Reposted fromsavor savor viaSkydelan Skydelan
selsey
Czy życie to nie rzecz gustu? Jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromhejhejter hejhejter viaSkydelan Skydelan
selsey
8249 2cd7 500
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
selsey
0564 c690 500
Reposted frompiehus piehus viaSkydelan Skydelan
selsey
6682 3c10 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaSkydelan Skydelan
selsey
selsey
Boję się, że to na co czekam nigdy się nie wydarzy
— 19:54
Reposted fromoutoflove outoflove viaSkydelan Skydelan
selsey
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaSkydelan Skydelan
selsey
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viaSkydelan Skydelan
selsey
selsey
2261 fbd2 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSkydelan Skydelan
selsey
6386 c1d9
Reposted frommyname myname viagdziejestola gdziejestola
selsey
1410 0ce9
Reposted fromdecepcion decepcion viagdziejestola gdziejestola
selsey
Lubię kiedy piosenka pasuje do sytuacji i niemiłosiernie tyra mi umysł.
Reposted frommefir mefir viaSkydelan Skydelan
selsey

Ja zawsze mówię, że każdemu życzę takiego przyjaciela jak Ty. I są zdziwieni. Ale potem dodaję że trzeba być na tyle silnym, żeby nie bać się przebić przez ten mur i poznać Cię jako człowieka.

Ludzie to tchórze. Po prostu.

Szkoda im czasu na takie relacje, nad którymi trzeba stale pracować.

— Dziękuję, że jesteś.
selsey
7956 5089
Reposted fromdontbemad dontbemad viagdziejestola gdziejestola
selsey

to chore. jakbym do szczęścia stał tyłem.

— Upadli poeci.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl