Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

selsey
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak… Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSkydelan Skydelan
selsey
Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń.
— Eleanor Roosevelt
Reposted fromavooid avooid viaSkydelan Skydelan
selsey
7516 850c
selsey
3805 1625
Reposted fromOFFka OFFka viaSkydelan Skydelan
selsey
7777 3fe5
selsey
0039 55f7
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSkydelan Skydelan
selsey
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze: trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— Hłasko
Reposted fromrikita rikita viaSkydelan Skydelan
selsey
I tak właśnie ucieka nam czas bez wzajemnego narzucania
— usłyszane, tak życiowe
Reposted fromNiebanalna Niebanalna viaSkydelan Skydelan
selsey
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSkydelan Skydelan
selsey
Zakochujemy się w wyobrażeniach.
— s.a - przemyślenia
selsey
Szczęśliwy jest ten, kto umie wykorzystać sytuację. 
— Goethe
Reposted fromuseyourillusion useyourillusion viaSkydelan Skydelan
selsey
Naprawdę, zanim zacznie się porządkować świat, należy najpierw uczynić generalne porządki wewnątrz nas samych. Wymieść przesądy, schematy, chore ambicje.
— Roma Ligocka
selsey
3281 4fb0
Reposted fromlolitteinparis lolitteinparis viaSkydelan Skydelan
selsey
3892 ee31
Reposted fromtwarze twarze viaSkydelan Skydelan
selsey
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viaucieknijmi ucieknijmi

June 30 2017

selsey
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viaawakened awakened

June 29 2017

selsey
selsey
0971 ba76
Reposted fromaammaazing aammaazing viapikkumyy pikkumyy
selsey

Nie mam ochoty na rozmowy, lecz pomilczałbym z kimś, posiedział w ciszy...

Sama obecność wypełnia przestrzeń, nikt nie lubi być całkiem sam.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapikkumyy pikkumyy
selsey
Ilu ludzi samotnie przemierza życie tylko dlatego, że nie mogą być z tymi, których kochają?
— MJoannaC- “Mężczyzna z tuszem na dłoni”
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl