Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

selsey
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
selsey
Trochę tęsknię, ale się nie przyznam.
Reposted frominmybetterworld inmybetterworld vialajla lajla
selsey
Kim ja jestem i co się ze mną stało?
— 8:26
Reposted fromSalute Salute vialajla lajla
selsey
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward vialajla lajla
selsey
4487 97f1 500
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe vialajla lajla
selsey
7569 55e8
Reposted fromtudu tudu vialajla lajla
selsey
Każdy skrywa w głębi duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie.
— R.Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromwwannie wwannie vialajla lajla
selsey
Reposted fromFlau Flau vialajla lajla
selsey
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 vialajla lajla
selsey
7823 dd2b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialajla lajla
selsey
Chciałabym w wieku 75ciu lat usiąść na ganku z jakimś starszym panem i z czystym sercem powiedzieć: Wygraliśmy wszystko.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa vialajla lajla
selsey
2694 4b7a 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vialajla lajla
selsey
Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: „Po co?”. Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu.
— Franciszek Pieczka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajla lajla
selsey
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative vialajla lajla
selsey
1842 60d5
Reposted fromagridoce agridoce vialajla lajla
selsey
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialajla lajla
selsey
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane vialajla lajla
selsey
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialajla lajla
selsey
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 vialajla lajla
selsey
9527 1c0a
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl