Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2018

selsey
Towering Plumes of Volcanic Smoke Mix With Streaks of Lightning in Photographs
selsey
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamaddaleinee maddaleinee
selsey

Wszyscy mamy swoje smutki i chociaż ich dokładne zarysy, ciężar i głębia są dla każdego inne, barwa żalu jest wspólna dla wszystkich.

— Diane Setterfield
Reposted fromkrn krn viaSkydelan Skydelan
selsey
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaSkydelan Skydelan
selsey
6876 b7db
...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaSkydelan Skydelan
selsey
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaSkydelan Skydelan
selsey
1896 e8c2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
selsey
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
Reposted fromffinak ffinak viaSkydelan Skydelan
selsey
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaSkydelan Skydelan
selsey
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
selsey
Autumn.. 🍂
Reposted fromschiza schiza viapikkumyy pikkumyy
selsey
0645 71f9 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viapikkumyy pikkumyy
selsey
1719 6e1e 500
Reposted fromoll oll viapikkumyy pikkumyy
selsey
Myślę o Tobie w przyszłości. To największy komplement, na jaki stać samoświadomą istotę.
— Paweł Bielecki
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaawakened awakened
selsey

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaawakened awakened
selsey
Wszystko co istnieje, może być nam dane na cztery sposoby: na zawsze, na chwilę, nigdy lub na wiele chwil. 
— Beth Elon
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaawakened awakened
selsey
Reposted frombluuu bluuu viaawakened awakened
selsey
Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaawakened awakened
selsey
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viaawakened awakened
selsey
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl