Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

selsey
Tęsknota to uczucie, które może zniszczyć każdy związek, a jednocześnie potrafi wzmacniać to, co siedzi w naszych sercach. Miłość podszyta jest tęsknotą, bo kilka chwil bez ukochanej osoby wydaje się być wiecznością.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
selsey
6170 1cb8 500
selsey
7172 1911 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne

March 03 2019

selsey
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viamilsabelle milsabelle
selsey
6800 4fad 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamilsabelle milsabelle
selsey
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viamilsabelle milsabelle
selsey
Zabierz mnie gdzieś.
Reposted frompomruki pomruki viamilsabelle milsabelle
selsey
Nie interesuje mnie jak zarabiasz na życie. Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i o czym ośmielasz się marzyć, wychodząc na spotkanie tęsknocie swego serca. Nie interesuje mnie, ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy dla miłości, dla marzenia, dla przygody życia zaryzykujesz, że wezmą cię za głupca.
— Oriah Mountain Dreamer
selsey
6524 f8c0 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamilsabelle milsabelle
selsey
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamilsabelle milsabelle
selsey
8937 3016
Reposted from4777727772 4777727772 viamilsabelle milsabelle
selsey
7748 1edb 500
Facebook @dotkliwie 
Reposted fromdotkliwie dotkliwie vialaparisienne laparisienne
selsey
7714 4870 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
selsey
7717 b6f7 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
selsey
7198 f30f
 ☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 
Reposted fromAnnju Annju viacytaty cytaty
selsey
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viajeszczenie jeszczenie
selsey
5644 d69d 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viajeszczenie jeszczenie
selsey
„Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.”
— Susan Wiggs
Reposted fromavooid avooid viajeszczenie jeszczenie
selsey
4248 b090
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viajeszczenie jeszczenie
selsey
6142 2640 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viajeszczenie jeszczenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl