Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2020

selsey
Wiesz, czasem w życiu jest tak, że trzeba skoczyć na głęboką wodę, bo jeżeli się stchórzy, to po prostu może nie być drugiej szansy.
— Agnieszka Olejnik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
selsey
Reposted fromshakeme shakeme viaromance romance
Sponsored post
soup-sponsored
selsey
selsey
selsey
9351 9436
Reposted fromshakeme shakeme viaromance romance
selsey
7487 faaf 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe
selsey
2700 7f5d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
selsey
9237 628d
selsey
2329 4f56 500
Reposted fromBabson Babson viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
selsey
selsey
1005 841f 500
Reposted fromexistential existential viaTheEvexe TheEvexe

June 21 2020

selsey
selsey
9724 4c0a 500
Reposted fromzciach zciach viaSkydelan Skydelan
selsey
2765 cfac 500
"Wycinki w termosie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
selsey
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSkydelan Skydelan
selsey
4102 460d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSkydelan Skydelan
selsey
4514 61ff 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadoubleespresso doubleespresso
selsey
W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni.  Nie światem, nie ludźmi, sami sobą
— Wiesław Myśliwski
selsey
3359 6b42 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlemouse littlemouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...