Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2019

selsey
selsey
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamerkaba merkaba
selsey
1727 972a 500
Reposted fromlaters laters viaTheEvexe TheEvexe
selsey
1968 4f3c 500
Reposted fromexistential existential viaTheEvexe TheEvexe
selsey
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
selsey
1474 3d00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatulipanowa tulipanowa
0940 8427
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vialajla lajla
selsey
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialajla lajla
selsey
3189 3dd9 500
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialajla lajla

December 13 2019

selsey
6553 dee3 500
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
selsey
2610 3d6a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
selsey
0527 3b60 500
Reposted fromtakeitharder takeitharder viaTheEvexe TheEvexe
selsey
selsey

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
selsey
6043 583d
Reposted fromLane Lane viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

November 03 2019

selsey
6818 80a7 500
Reposted fromLane Lane viajeszczenie jeszczenie
selsey
Nie ma lepszego startu, niż pokochanie samego siebie. Od tego wszystko się zaczyna.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajeszczenie jeszczenie
selsey

October 17 2019

selsey
selsey


the power of reading
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl