Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2020

selsey
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viapikkumyy pikkumyy

March 20 2020

selsey
1673 92e4 500
Reposted from0 0 vialittlemouse littlemouse
Sponsored post
feedback2020-admin
selsey
Dom to nie budynek, ulica czy miasto. Byle cegły i zaprawa to tylko pozór domu, bo przecież naprawdę dom jest tam, gdzie mieszka rodzina, chyba się ze mną zgodzisz?
— John Boyne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
selsey
selsey
1800 af31
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
selsey
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
selsey
Będziesz za nią tęsknił, gdy zdasz sobie sprawę, że nikt nie jest taki jak ona.
— "Oczami faceta"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
selsey
6443 6b54
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan
selsey
Czasami trzeba zejść na dno piekła, żeby poznać prawdę o nas samych.
— Donato Carrisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
selsey
Wszystko będzie dobrze (...) choć jeszcze nie dzisiaj.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
selsey
Nie sztuką jest "wyszumieć się za młodu". Sztuką jest "szumieć przez całe życie". I to szumieć w sposób, który dla żyjących wokół nas ludzi jest przyczyną radości, nie zaś żalu i poczucia krzywdy.
— Sylwester Laskowski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSkydelan Skydelan
selsey
6136 5ecb
Reposted fromonhigh onhigh viaSkydelan Skydelan
pics/english/flying_cars.jpg
Reposted fromZaphodB ZaphodB viaSkydelan Skydelan
selsey
Reposted fromFlau Flau viaSkydelan Skydelan
selsey
6441 cd32 500
Beautiful flower petals
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature
selsey
0769 50f1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamrs-cosmos mrs-cosmos
selsey
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro viamrs-cosmos mrs-cosmos
selsey
Nie ma nic złego w marzeniach, ciężkiej pracy albo przegranej. Wstydzić można się jedynie tego, że się nie próbowało.
— Jennifer Probst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamrs-cosmos mrs-cosmos
selsey
5287 c496 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...