Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2020

selsey
Mam wrażenie, że w nocy smutek jest dotkliwszy. Przeszywają nas nasze pragnienia, łączące się ze wspomnieniami, osobami, marzeniami, miejscami.. chyba w nocy dotyka nas prawda. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
selsey
Zajmij się sobą więcej niż innymi, czasem tak trzeba. Potem będzie lepiej. Naprawdę tak jest. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Sponsored post
soup-sponsored
selsey
I nie martw się na zapas, jakoś to będzie.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
selsey
0278 9e77 500
Reposted fromretaliate retaliate vialittlemouse littlemouse

March 28 2020

selsey
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
selsey
8924 caad 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSkydelan Skydelan
selsey
"A po nocy przychodzi dzień,

A po burzy spokój,

Nagle ptaki budzą mnie

Tłukąc się do okien"

— a.si.
selsey
Z cierpienia człowiek też może wyjść o coś bogatszy.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 24 2020

6505 1306 500
Reposted fromSkydelan Skydelan
selsey
Tak naprawdę mamy tylko ten wieczór, tę minutę. Nie ma wczoraj, bo już minęło, ani jutra, bo nie wiadomo czy nadejdzie. Jest tylko dziś. Cała reszta to wspomnienie albo marzenie.
— Diana Palmer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
selsey
Nie ma co się martwić na zapas. Nie naprawimy świata. Ale póki żyjemy, trzeba się cieszyć z każdego drobiazgu.
— Edyta Świętek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
selsey
9693 6d83
Reposted fromsoftboi softboi viatulipanowa tulipanowa
selsey
Gdy coś jest ważne, nigdy się nie poddaję.
— Rachel Caine
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
selsey
0842 a418
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamrs-cosmos mrs-cosmos
selsey
selsey
Reposted fromshakeme shakeme viamrs-cosmos mrs-cosmos
selsey
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viamrs-cosmos mrs-cosmos
selsey
Pamiętaj, zmiana to jedyna rzecz, która popycha świat do przodu.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamrs-cosmos mrs-cosmos
selsey
Dom to nie budynek, ulica czy miasto. Byle cegły i zaprawa to tylko pozór domu, bo przecież naprawdę dom jest tam, gdzie mieszka rodzina, chyba się ze mną zgodzisz?
— John Boyne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamrs-cosmos mrs-cosmos
selsey
Życie co jakiś czas podaruje ci cudowną chwilę. Naciesz się nią.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamrs-cosmos mrs-cosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...